Συχνές Ερωτήσεις

Shortcodes Ultimate

Φυσικό Αέριο

Ιδιότητες Φυσικού Αερίου

 
Ποιες είναι οι ιδιότητες του φυσικού αερίου;
 

Χρήσεις Φυσικού Αερίου

Ποιες είναι οι χρήσεις του Φυσικού αερίου;
Είναι εύκολο στη χρήση;
Πόσο επικίνδυνο είναι όταν χρησιμοποιείς Φυσικό Αέριο για πρώτη φορά και δεν ξέρεις;
Μπορώ να επιλέξω να χρησιμοποιώ το Φυσικό αέριο μόνο για το κλιματιστικό;
 

Πλεονεκτήματα Φυσικού Αερίου

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου;
Γιατί να αλλάξω σε φυσικό αέριο;
 

Θέματα Τεχνικής Φύσεως

Τι είναι ο μετρητής; Τι κάνει; Πώς λειτουργεί;
Τι είναι ο ρυθμιστής; Τι κάνει; Πώς λειτουργεί;
 

Θέματα Ασφαλείας

Ασφάλεια Χρήσης Φυσικού Αερίου

Είναι ασφαλές;
Εκρήγνυται το φυσικό αέριο;
Σε τι διαφέρει από το υγραέριο;
Πόσο επικίνδυνο είναι όταν χρησιμοποιείς την πρώτη φορά φυσικό αέριο που δεν ξέρεις;
Ασφάλεια από συσκευές φυσικού αερίου
 

Ασφάλεια Χρήσης Δικτύου Φυσικού Αερίου

Κατασκευή – λειτουργία δικτύου
Κατά πόσο τα δίκτυα φυσικού αερίου παρέχουν ασφάλεια σε περίπτωση σεισμού;
 

Ασφάλεια Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου είναι πρωταρχικό μέλημα όλων όσων εμπλέκονται με την κατασκευή τους και διασφαλίζεται καθώς ακολουθούνται οι προδιαγραφές του εθνικού Κανονισμού και γίνονται οι αναγκαίοι έλεγχοι και δοκιμές από τους ίδιους τους εγκαταστάτες αλλά και την ΕΠΑ Αττικής πριν την αεριοδότηση της εγκατάστασης. Σε κάποιες περιπτώσεις ο Κανονισμός προβλέπει επιπλέον διατάξεις ασφαλείας ενώ είναι προαιρετική η χρήση τους στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις.


Ποια είναι τα είδη ασφαλείας που μπορεί κανείς να επιλέξει;
Τι προβλέπεται για την ασφάλεια έναντι διαρροής φυσικού αερίου;
Τι συστήματα ασφαλείας υπάρχουν έναντι σεισμού;
Τι συστήματα ασφαλείας υπάρχουν έναντι μονοξειδίου του άνθρακα;
Πώς πράγματι ξέρω ότι οι εργασίες στο σπίτι μου γίνονται με ασφάλεια;
Τι μπορεί να διαπιστωθεί από τις δοκιμές της Εσωτερικής Εγκατάστασης;
 

Έκτακτες Ανάγκες

Διαρροή Φυσικού Αερίου

Τι γίνεται σε περίπτωση που την περίοδο που απουσιάζω από το σπίτι μου διαπιστωθεί διαρροή φυσικού αερίου;
Αν διαπιστώσω διαρροή φυσικού αερίου, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει διαρροή σε όλη την πολυκατοικία ή μόνο στο δικό μου διαμέρισμα;
Μου μυρίζει αέριο τι πρέπει να κάνω;
 

Τιμολόγια – Λογαριασμοί

Πως προκύπτει η τιμή του φυσικού αερίου;
Τιμή Πώλησης Φυσικού Αερίου = Κόστος προμήθειας Φ.Α. + Περιθώριο Διανομής ΕΠΑ Αττικής + Φόροι
 

Τιμολογιακή Πολιτική ΕΠΑ Αττικής

Πως διαμορφώνεται η τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. για τον οικιακό τομέα;
Πως διαμορφώνεται η τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. για τον κλιματισμό με ΦΑ (ψύξη / θέρμανση / παραγωγή ζεστού νερού από την ίδια συσκευή);
Πως διαμορφώνεται η τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. για τον επαγγελματικό τομέα;
Πως ελέγχεται η τιμολογιακή πολιτική της ΕΠΑ Αττικής;
Τι είναι η «χρέωση ενέργειας»;
Τι είναι «χρέωση ισχύος»;
 

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου

Διαδικασίες
 

Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου και σύνδεση με αυτό

Τι εργασίες απαιτούνται στο σπίτι/κατάστημά μου; Στην πολυκατοικία μου;
Πόσο γρήγορα γίνεται η σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου;
Ποια είναι η διαδικασία για να συνδεθείτε με το δίκτυο ΦΑ;